RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Derman oluyor tebessümün, derde bile,
Yok hüsnünün emsâli mücevherde bile
Sen alnıma sevgiyle yazılmış yazısın;
Kâfî bu saâdet bana mahşerde bile…