RABBİM

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

Ezeli ebedle kuşatan Rabbim,
Her şeyin Kadîr’i, Rakîb’i Sen’sin…
Gökleri nûruyla donatan Rabbim,
Şifâsız dertlerin Tabîb’i Sen’sin…

Dünyanın çilesi deste destedir,
Ecel güftesine ruh bir bestedir,
Gözler renge düşmüş, kulak sestedir,
Zamanın, mekânın sahibi Sen’sin…

Ölümden doğuma uzarken yollar,
Toprağa mezarlar kazarken yollar,
Alnıma bir yazı yazarken yollar,
Yazılan yazgının kâtibi Sen’sin…

Gözümün yaşları hazır akmaya,
Hasretin gönlümü başlar yakmaya,
Rasûl’ün gülleri açmış kokmaya,
Gül yüzlü Habîb’in Habîb’i Sen’sin…

Yazılır amelim bir bir deftere,
Sığmaz günahlarım sığmaz göklere,
Ne yüzle varırım bilmem mahşere,
O hesap gününün Hasib’i Sen’sin…

Rasûller, nebîler sırra erdiler,
Zât-ı Kibriya’ndan haber verdiler,
Nemrud’u Şeddâd’ı yere serdiler,
O sonsuz zaferin Gālib’i Sen’sin…