İZİNDEYİZ EFENDİM

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Yardım edin bana ağalar, beyler,
O’nu tanımayan insan ne eyler?
Efendiler Efendisi ne söyler,
Kur’ân’ı, hadîsi dinlemeliyim,
Kalbimle duyarak inlemeliyim…

Gerçek pehlivanlar nefsini yener,
Yıldızlar hep O’nun aşkıyla döner,
Sünnetin ışığı tek sönmez fener,
On dört asır geçmiş hâlâ dün gibi,
Sonsuza kadar da hep bugün gibi…

Hak rızâsı için çarpışan erler,
Abdest âzâları, parlayan yerler,
Helâl kazanç için dökülen terler,
Boş durmaz kovanın arısı demek,
Temizlik îmânın yarısı demek…

Kardeşliği âlemlere duyurmuş,
Her zaman adâlet üstünde durmuş,
Ehli Kur’ân «ehlullah»tır buyurmuş,
Çok oruç tutarken, az yemek yedi,
Beş vakit misvakın sırrı ne idi?

Celil, O’nu bulan, yolda kalmazmış,
Şu dünyanın telâşına dalmazmış,
Haram olan şeyde şifâ olmazmış,
Selâm olsun kutlu izden gidene,
Sünneti yaymaya hizmet edene…