ALDANMA GÖNÜL

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Âdemoğlu zaten nâçar,
Aldanma gönül aldanma!
Bir nefestir, birden uçar;
Aldanma gönül aldanma!

Sevdiğin şey neyse yiter,
Varlığı gözünde tüter.
Sonlu olan, bir gün biter;
Aldanma gönül aldanma!

Heveslenme hoş hâline,
Kapılma boş hayâline,
Düşme ha! Nâmert eline,
Aldanma gönül aldanma!

«Nur» ile «nâr» çifte nehir,
Şükürsüze yetmez mehir.
Kalpte fesat, dilde zehir,
Aldanma gönül aldanma!

Uyma nefsin ne buyura,
Devam eyle hep hayıra.
İşini Mevlâ’m kayıra,
Aldanma gönül aldanma!

Önün bahar, ardın kıştır;
Her günah bir kor ateştir,
Tövbesizsen işin yaştır!
Aldanma gönül aldanma!

Boş düşünme rızkın ara,
Hesabın yap, düşme dara.
Ağyar olan sokar zora,
Aldanma gönül aldanma!

Oyun, eğlence misâli;
Tez tükenir dünya hâli.
Niyazkâr geç ham hayâli,
Aldanma gönül aldanma!

4 Ağustos 2011, Şarköy