ZAMAN

SÛFÎ (Turhan ATEŞCİ) atesci_turhan@hotmail.com

Çığlık çığlığa zaman,
Hızla dönüyor devran,
Yemin olsun ki asra,
Hüsrâna düştü insan!

Çığlık çığlığa zaman,
Minarelerde ezan,
Uy davetine Rabbin,
Aldanır nefse kanan!

Çığlık çığlığa zaman,
İşte ağarıyor tan,
Hakkı var üzerinde,
İhmale gelmez, aman!

Çığlık çığlığa zaman,
Akşam daracık bir an.
Seher, vuslat demidir,
Rabbi tesbih tesbih an!

Çığlık çığlığa zaman,
Pusuda bekler şeytan,
Yarın diye aldatır,
Helâk olursun inan!

Çığlık çığlığa zaman,
Ve bir gün gelir sıran,
Her ânın hesabı var,
O gün, sorgu çok yaman!

Çığlık çığlığa zaman
Bu dünya fânî mekân.
Sûfî terk et gafleti,
Vaktini etme ziyan!