GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Yorgun bedenin çektiği hummâlı bu başla,
Kırk üç sene bir an gibi geçmiş de savaşla…

Bir yaş günü gelmiş yine gurbette apansız,
Bir nazlı güvercin daha can vermiş o taşla…

Çılgın gibi yıllarca yeter koştuğun artık,
Dîvâne gönül kendine gel, gel de yavaşla…

Her şey bulanık; bunca heves, bunca güzellik,
Bir bir yok olup kayboluyor sanki telâşla…

Artık Seferî yollara düşsen de ümit yok,
Çökmüş sılanın köprüsü gözlerdeki yaşla…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

12 Ağustos 1986, İstanbul