VAKTİN KIYMETİNİ BİLMEK

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Elest’te yapılmış akit,
Sermaye kılınmış vakit,
İflâsındır, ziyanındır;
İki gün geçerse eşit…

İki lutfa gerek dikkat,
Biri zaman, biri sıhhat,
Aldanır da insanoğlu,
Kaçar nice güzel fırsat…

Bitince eldeki işi,
Başka iş yapmalı kişi,
Düzenli çabayla doğar,
Hayata huzur güneşi…

Tembelin sıkılır canı,
Öldürür onca zamanı,
Çalışkana vakit yetmez,
Dolu geçirir her ânı…

Rabbin yemini zamana,
Çağırır kulu îmâna,
Hak ve sabrı tavsiyeyle,
Ömrümüz kazanır mânâ…

Zaman, iki uçlu bıçak,
İnsan iyi kullanacak,
Hayırla meşgul olandan,
Sorumluluk kalkar ancak…

Bir gün ukbâya varılır,
Yüce dîvâna durulur,
İlmin, servet ve bedenin…
Ömrün hesabı sorulur…

Varoğlu, bitmeden nefes,
Vakti bilmeli mukaddes,
Rahmetle anılmak için,
Gayret göstermeli herkes…
Eserler vermeli herkes…

5 Şubat 2012, Vezirköprü