VAKTİDİR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Yüreğime yağarken aşkın sırlı rahmeti,
Kardelenler misali karda açma vaktidir…
Bilinmez âlemlerde bilinirken hikmeti,
İblisin tuzağından öte kaçma vaktidir.

Gül vaktinin huzurla çağladığı demlerde,
Yüzünü aşk mülküne çevirmenin vaktidir.
Şu suskun yüreğimin ağladığı demlerde,
Kör-sağır duyguları devirmenin vaktidir.

Yürek yakan nağmeler birbiriyle yarışsın,
Ağla bî-karar gönlüm ağlamanın vaktidir.
Çeşminden akan yaşlar deryalara karışsın,
Sevda ırmaklarıyla çağlamanın vaktidir.

Ayrılık ateş olup gönülleri yakarken,
Cânânın hasretiyle ufka bakma vaktidir.
Bir mürşidin ardından ummanlara akarken,
Yıldızlara özenip çerağ yakma vaktidir.

Dolarken minareden yârin kutlu hitabı,
Mâsivâyı büsbütün yere serme vaktidir.
Büyülerken ruhları şu kâinat kitabı,
Hiçliğin boyutundan varlık görme vaktidir.

Bin bir renkli ümitle zirveleri aşarken,
Vuslatın hayalinden vasla erme vaktidir.
Ürpererek hicranın dehşetini yaşarken,
Ukbânın hasadını şevkle derme vaktidir.

Aşk dolu duyguların bir nefes uzağında,
Vecd ile boyun büküp kuşça uçma vaktidir.
Kaybolmadan âlemde kör nefsin tuzağında,
Muhabbet kaynağından iksir içme vaktidir.

Hakikat aynasından yansıyınca beratım,
Huzurda el bağlayıp boyun bükme vaktidir.
Günbeyli, nefes nefes tükenmeden takatim,
Âhiretin nabzına tohum ekme vaktidir.

Duyarak yüreğinde kulluğun sürûrunu,
Secdeden aşk bağına hazla girme vaktidir.
Soyunup cümle vardan, hissederek nûrunu,
Âşıkın mâşukuna canın verme vaktidir.

Yüreğime yağarken aşkın sırlı rahmeti…