ŞEREF…

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

-Muhammed bin Beşîr’in şiirini Türkçe söyleyiş-
Eski bir hırka giyip bir iki lokmayla yetinmek,
Alçak insanlara bel bağlamadan çok daha evlâ!
Servetim her ne kadar azsa da -Allâh’a şükür- ben,
Şerefimden edecek bir işi hiç yapmadım aslā!

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilâtün
(fâilâtün)

Aslı için bkz. Ebû Temmâm, Dîvânu’l-Hamâse, II, 32.