OTUZ YAŞ GAZELİ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Bu yerde günlerim talan oluyor
Değil mi, her zaman, bir an oluyor!

Unuttu günlerim de dünlerimi,
Geçen zaman, «falan filân» oluyor…

Düşerken aklarım, bu saçlarıma
Otuz yaşım ayan beyân oluyor.

Bir aynadır hakîkatin ışığı;
Bu şâir aklımız ziyân oluyor!

Bakıp da geçmişin cehennemine,
Zavallı kalp, kan-revân oluyor!

Ne uslanır fakat gönül, ne durur…
Bu aşktır; canımda cân oluyor!

Güzel, güzelliğin edîbi benim
Dedimse bir güzel yalan oluyor!

Vezni: mefâilün / mefâilün / feilün

19 Aralık 2011, Adana