AŞKIN ÖZÜ SEN’MİŞSİN…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Ne ararsak eşiğinde bulmuşuz,
Ey Sevgili! Aşkın özü Sen’mişsin…
Ezelde nûruna meftûn olmuşuz,
Güzelliğin solmaz yüzü Sen’mişsin…

Bir nazar ki, pervânesi bu gönlüm,
Yandıkça gül açan közü Sen’mişsin…
Bir nazar ki, dîvânesi bu gönlüm,
Hem gecesi, hem gündüzü Sen’mişsin…

Gurbette hasretin düşürdü derde,
Hayatımın tadı, tuzu Sen’mişsin…
Bir lâhzacık aralansın bu perde,
Kalbimdeki ince sızı Sen’mişsin…

Ahlâkın, edebin şâhikasısın,
Elest bezmindeki sözü Sen’mişsin…
Yaratılmışların hârikasısın,
Ey Sevgili! Aşkın özü Sen’mişsin…