DÖRTLÜKLER

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

MUHABBET

Rûhânî bir gönülle yaşanırsa bir ömür,
Dünya hayatı bile cennet olur unutma!
Muhammedî muhabbet, gönüllerin gülüdür,
Bu muhabbet gülünü sakın ola kurutma!

DUÂ

Haramın zerresini nasip etme Allâh’ım!
Ümidimiz olsa da korkuyorum yarından.
Rahmetine muhtacız çoktur benim günahım,
Biz inanan kullarız koru bizi nârından.

DOĞAMAZ

Yağmur gibi yağsa da küfrün zulüm okları,
İnananlar üstündür zulmet, nûru boğamaz.
Hakk’a kulluk gayemiz anlayamaz çokları,
İslâm’dan başka güneş üstümüze doğamaz!

DILEK

Tükenmeden umutlar, kurumadan özümüz,
Eski günler gelmeli, şâha kalkmalı atlar.
Beklemekten yorulduk, yolda kaldı gözümüz,
Açılsın yeter artık koruyucu kanatlar!