YETMEDİ Mİ?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Gece-gündüz yaşın yaşın,
Ağladığım yetmedi mi?
Sînemi ben senin için,
Dağladığım yetmedi mi?

Nice canlar toprak oldu,
Gözyaşlarım ırmak oldu,
Deli gönlüm helâk oldu,
Beklediğim yetmedi mi?

Ömür boyu gurbetini,
Seher vakti hasretini,
Sen yerine sûretini,
Kokladığım yetmedi mi?

İçim bin bir dertle doldu,
Bağrımdaki çiçek soldu,
Kalbim hüzne mâbet oldu,
İnlediğim yetmedi mi?

Sükûtî’yim, düştüm yola,
Bakındım hep sağa-sola,
Yazık değil mi bu kula!
Özlediğim yetmedi mi?