VASIFLI İNSAN

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Bilgisi mükemmel, inancı sağlam,
Makbuldür cihanda vasıflı insan.
Tevâzudur ona en zirve makam!
Yükselir dîvanda vasıflı insan.

İnsanın değeri, güzel ahlâkı…
Güzel bir fıtrata, bin zarif katkı…
Azim ve çabayla açıyor farkı…
Yarışta en önde vasıflı insan…

Tahsilin maksadı yetişmiş insan,
Gençliğin iksiri hakikî irfan,
Âtîyi yönetmek için her zaman,
Beklenir meydanda vasıflı insan.

Fedâkârca hizmet en elzem husus!
Başarı, samimî gayrete mahsus,
Memleket aşkıyla tutuşan fânus,
Yurdunun uğrunda vasıflı insan.

İnsanlık, değerli insana hasret,
Yetişmiş adamla kalkar cehâlet,
Yaymak için yeryüzüne fazîlet,
Çırpınır el anda vasıflı insan.

Gönlü bir bahardır, değil zemherî…
Sevgi çiçekleri, solmaz eseri…
Âlemler Sultanı onun rehberi,
İlerler yolunda vasıflı insan.

Toprak gibi cömert, su gibi aziz,
Şahsında hamlıktan bulunmaz bir iz,
İşleri dengeli, ince ve temiz,
Canların cânında vasıflı insan.

Varoğlu, dilersen olmak ilk safta,
Kendini yetiştir kâmil evsafta,
Rabbim över olgun zâtı mushafta,
Kıymetlidir dinde vasıflı insan.

12 Ocak 2012, Vezirköprü