NEYE YARAR?

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Neye yarar böyle dünya?
Mecnûn’una Leylâ mı var?
Damla damla yağmur olsan,
Gark olacak deryâ mı var?

Ferhad olsan Şirin nerde?
Hani derman onmaz derde,
Gönüllere inmiş perde
Bakışlarda mânâ mı var?

Güzelleri bir hoş olmuş,
Gül yanaklar erken solmuş,
Siyah zülfe aklar dolmuş,
Başlarında sevdâ mı var?

Seferî’yiz neyleyelim?
Gayrı sefer eyleyelim,
Giderayak söyleyelim,
Bu dünyada vefâ mı var?

İstanbul, 1987