O BAKIŞIN VAR YA…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Yıllar var ki, beni sende yitirdim,
Bir bilsem sen misin, ben miyim Leylâ…
Güneşimi sen gülende yitirdim,
Yedi kat göklerde koptu vâveylâ…

Bana benden yakın, senden uzaksın,
Çırpındıkça dolandığım tuzaksın,
Kader tutsun, eşiğine bıraksın,
Bu garibe hem gurbetsin hem sıla…

Bir yaralı bülbül gönlüm elinde,
Pür edâsın, kavrulurum yelinde,
Dâra çek râzıyım zülfün telinde,
O bakışın var ya, hepsinden âlâ…

Aşk dediler heceledim elifi,
Zincirlere vurdu nice ârifi,
Akla ziyan, gözlerinin tarifi,
Nûrunu gizlemiş hüsnüne Mevlâ…