KÂFİR DAHÎ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Zuhûr eder biri bir gün deyip de bekleme hiç,
«Bugün, bu can!» diyerek ey yiğit, şu gerçeği iç;
Çürük-çarıklığı, sağlamlığın, ayıklayacak,
Bu yönde vasfını kâfir dahî sayıklayacak…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün