HİKMET-İ İLÂHÎ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bin bir çeşit koku «gül»de gizlidir,
Türlü türlü tohum «yel»de gizlidir,
Asâletin aslı «döl»dedir amma;
En soylu güzellik «hâl»de gizlidir.

Meyvenin pakçası «dal»da gizlidir,
Şifanın çokçası «bal»da gizlidir,
Silâhın gökçesi «bel»dedir amma;
İflâh etmez belâ «dil»de gizlidir.

Müride müjdeler; «Gel!»de gizlidir,
Mürşidin ikramı «el»de gizlidir,
Âşığın yangını «sol»dadır amma;
En harlı olanı «lâl»de gizlidir.

Ârifi anlamak «bil»de gizlidir,
Sofîyi tanımak «yol»da gizlidir,
Mecnun’un murâdı «çöl»dedir amma;
Leylâ’nın sevdası; «Öl!»de gizlidir.

Malların nisabı «mal»da gizlidir,
Paranın hesabı «pul»da gizlidir,
Niyazkâr gayretler «kul»dadır amma;
Her şey Rabbin sözü; «Ol!»da gizlidir.