ÇİLEMDE İNCELDİ GÜL RENKLİ HÜZÜN…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül dergâhında, aşk âleminde;
Her nefes bir ayrı hikmet mi yâ Rab?..
Kader levhasında, sır kaleminde;
Nasîbim, bu gamlı gurbet mi yâ Rab?..

İrfan mı, ihsan mı bu aşk sürûru?
Yağar elif elif ilham yağmuru…
Âdem’den bu yana bir tevhid nûru,
Her iki âlemde vuslat mı yâ Rab?..

Tefekkür eyledim her hâlim ibret;
Yed-i nefs elinde işlenir mühlet!..
Bu gönül heybeme koyduğun nimet;
Nefes mi, rızâ mı, himmet mi yâ Rab?..

Eyyûb’un sabrı mı, bu kahrı çeken?
Riyâyı cehd ile kökünden söken;
Ecel mi her nefes belimi büken?
Yoksa bu hasret mi, haşyet mi yâ Rab?..

Başımda neyim var belâdan gayrı?
Bu seyr-i sülûkta vefâdan gayrı?..
Yâkub’dan Yûsuf’a bir rüya seyri;
Edepten yükselen devlet mi yâ Rab?..

Bildim benim için doğan, batan gün;
Çilemde inceldi gül renkli hüzün!..
Elest’te başlayan bu gizli sürgün;
Kesrette duyduğum vahdet mi yâ Rab?..

11 Ocak 2012