AŞKA MÂYE…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Bu sahrâda her şaşkına,
Mecnun gibi bir öz gerek!
Ermek için Hak aşkına,
Erenlerden bir köz gerek!

O öz, o köz, aşka mâye,
Boş sazı döndürür neye.
Dinleyeni diriltmeye,
Diri kalpten bir söz gerek!

O öz, o köz, o söz tartı,
İnsan olmanın üç şartı,
Bir de Seyrî, candan artı
Cânı gören bir göz gerek!