AH!..

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Bilmez misin gönül, yolculuk nere?
Gönül dostlarını ah seçebilsem!..
Sevgi kervanıyla çıkıp sefere,
Dostların yanına ah göçebilsem!..

Gözüm yok zerrece, makamda, malda,
Mutluluk aramam parada, pulda,
Bir gonca gül gibi en zarif hâlde,
Gönül bahçesinde ah açabilsem!..

Tükenmez hazine imiş kanaat,
Bizlere emânet verilmiş hayat,
İlimden, irfandan takınıp kanat,
Mânâ âlemine ah uçabilsem!..

Kaldırsam yerlerde yatan gölgemi,
Bıraksam dünyada derdi, elemi,
«Güzeller Güzeli» tutsa elimi,
Sırat’tan kolayca ah geçebilsem!..

Nice hikmetlerle dolu kâinat,
Gören gözler için ne büyük sanat,
Rasûlüm, Efendim etse şefâat,
Cennette kevserden ah içebilsem!..