KOMŞU HAKKI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Kendisi tok iken, aç yatan varsa,
«Bizden değil» diye duyurmuş Rasûl…
Af dile komşuya bir hatan varsa,
«Kul hakkıdır» diye buyurmuş Rasûl…

Bazen karın açtır, bazen gönül aç,
Komşu komşusunun külüne muhtaç,
Hakikatli komşu bin derde ilâç;
Hem beden hem rûhu doyurmuş Rasûl…

Emr-i bi’l-mârûfa tam uymak için,
İslâm’ı cihana tam yaymak için,
Komşuluk hakkını tam saymak için;
Nerdeyse miras da ayırmış Rasûl…

Akrabadan bile üstün iyisi,
Siler gam-kasveti, komşu sevgisi,
Paylaşır seninle var ise nesi,
Mağduru, mazlumu kayırmış Rasûl…

Gel Niyazkâr hakikatten söz eyle,
Şu azgın nefsini sönmüş köz eyle,
Yâr olan yâreni özden öz eyle;
Nifaktan nûrunu sıyırmış Rasûl…

Akrabadan üstün komşunun hası,
Siler gam-kasveti, hatır sorması;
Paylaşıp sevinci, kederi, yası,
Mağduru, mazlumu kayırmış Rasûl…