İNCİNSEN DE İNCİNME SEN!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Vârı hoş gör bu âlemde,
İncinsen de incinme sen!..
Cevher saklı bu erdemde,
İncinsen de incinme sen!..

Sabır göster her tedbire;
Tevekkül et bir takdire!..
Gel kulak ver bu fakire,
İncinsen de incinme sen!..

Nefsini bil, özde yürü;
Öz kaynağın olsun duru!..
Olmak için her an diri;
İncinsen de incinme sen!..

Gör bir asrın gafletini;
Bil bu ömrün kıymetini!..
Bürün takvâ nimetini;
İncinsen de incinme sen!..

Yürü arzın mihrâbına;
Arş eğilmiş hesâbına!..
Gönül, kul ol erbâbına;
İncinsen de incinme sen!..

Bu devranda sensin asıl;
Gel, olasın Dost’a vâsıl!..
İhrama gir dön muttasıl;
İncinsen de incinme sen!..