ALLAH AŞKI

Sadettin KAPLAN sadettinkaplan@gmail.com

Her seher dilde bir gül,
Biter Allah aşkına!..
O dil ki olur bülbül,
Öter Allah aşkına!..

Pişmek öylesine zor,
Nasıl yandım bana sor,
Üzeri küllenen kor,
Tüter Allah aşkına!..

O nice bezirgândır,
Ki ipeği îmandır,
Endâzesi zamandır,
Satar Allah aşkına!..

Nefsi takıp peşine,
Koşturur kin leşine,
Güya din kardeşine,
Çatar Allah aşkına!..

Özde yok sözünde nur,
Sözde Hakk’ı savunur,
Ameliyle avunur,
Yatar Allah aşkına!..

Rûhunda kibrin yeli,
Savrulur deli deli,
Uzanan düşkün eli,
İter Allah aşkına!..

Emreder ki yüce din,
Sevgiyi sebil edin,
Bunca nifak, bunca kin,
Yeter Allah aşkına!..