ISTIRABI PAYLAŞ!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp
Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül?
Ulaşır her yaranın dert ile feryâdı sana,
Fukarâ kullara şefkat kilerin var mı gönül?

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün