YIKILMASIN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com «Böl, parçala, yut!..» diyorsa düşmanımız, Dünden daha birlik olsun insanımız… Kurmak sapasağlam inşaâtımızı… Sarsın yaralanmış irtibâtımızı… Kaynatma zamânı, sevgi faylarını… Başlatmalı birliğin halaylarını… Sarsılmasın ittihâd, uhuvvetimiz… Hiç sönmesin, ölmesin mürüvvetimiz… Târîhi; bu depremin, şu halka dedi: «Kardaşlığımız yıkılmasın ebedî!..» قارداشلغمز ييقلماسين ابدى! 2011 Vezni: mef’ûlü / mefâilün / mufâaletün 26 Ekim 2011, Toygar Hamza

Continue reading »