GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Senin âşıklarının gönlüne sultan yaraşır…
Deli dîvâne başın katline ferman yaraşır…

Tene candan, güle bûdan, göze yaştan ne vefâ,
Sana cânın verecek âşık-ı nâlan yaraşır…

Ne zamandır bu gönül hânesi tenhâ bilesin,
Ona mahrem olacak sen gibi mihman yaraşır…

Şu garib âşıkının yolları düşmüş köyüne,
Onu hoş tut dil-i mecrûhuna derman yaraşır…

Yine bayram geliyormuş diye dertlenme sakın,
Sana hayran Seferî’nin canı kurban yaraşır…

Kasım 1979, Ankara

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün