GÖNÜLLERE İLMİ DOKUR ÖĞRETMEN

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Bilgiye susamış genç fidanlara,
Bengisu misâli akar öğretmen…
Ülkenin vârisi saf civanlara,
Fazîlet ışığı yakar öğretmen…

Tezgâhından geçer sayısız insan,
Terbiye öğrenir, kazanır irfan.
Eğitim dalında hakikî uzman,
Gönüllere ilmi dokur öğretmen…

Her bölgede akar alnının teri,
Aydınlığa doğru kutlu seferi,
Gayretle değişir yurdun kaderi,
Memlekete hep hizmetkâr öğretmen…

Öğrencisi olur dağdan, ovadan,
Okutup, anlatır ilmî dâvâdan,
Yavrular uçarken bir gün yuvadan,
Hicranla gözyaşı döker öğretmen…

Bir harf öğretene olunur köle,
Âlime saygıyla gelir merhale,
Devran kıymetini bilmese bile,
Kalplere vefâyı eker öğretmen…

Dünyada her meslek değerli elbet,
Ederler her biri vatana hizmet,
Muhtaçtır hocaya tüm beşeriyet,
Toplumu eğiten fikir öğretmen…

Rehberlik millete sade amacı,
Cehâlet derdinin müşfik ilâcı,
Nesiller ardında dâim duâcı,
Ahrette yüzü ak çıkar öğretmen…

Varoğlu, zordur bu mesleğin işi,
«Eti senin…» demez artık her kişi,
Yandıkça kalbinde hizmet ateşi,
Sabırla işine bakar öğretmen…

12 Ekim 2011, Vezirköprü