DİLİMİN BAĞINI ÇÖZ ÖĞRETMENİM

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Fedâkâr yanınla sen sevgi dokut,
Ben okuyacağım, söz öğretmenim!..
Emek verip öğret, bizi sen okut,
Senle görecek bu göz öğretmenim!..

Her dâim gülersin, nurlu yüzlerin,
Öğretme arzunla parlar gözlerin,
Âyettir, hadistir senin sözlerin,
Önünde bükülür diz öğretmenim!..

Öğrenci, okulun taze fidanı,
Tüten bu ocağın sönmez dumanı,
Yaralı dillerin sensin dermanı,
Bizi damla damla süz öğretmenim!..

Hikmetli gözlerle gören de sensin,
Âlimlik sırrına eren de sensin,
Güzellik yurdundan veren de sensin,
Dilimin bağını çöz öğretmenim!..

Kopsun sana vuran, taş atan eller,
Çürüsün kökünden, küfreden diller,
Okul bahçesinde goncalar, güller,
Onlarla deryada yüz öğretmenim!..

Karanlık yanımın güneşi sensin,
Öğrenme arzumun ateşi sensin,
Ülke temelinin her taşı sensin,
Sana bunca övgü az öğretmenim!..

Ana-baba gibi, emek verirsin,
Körpe gönüllere girer erirsin,
Arslan Ahmet’i de öğret, delirsin,
Onu da gönlüne yaz öğretmenim!..