ZEKÂTSIZ SERVETİN KARADIR YÜZÜ

M. Faik GÜNGÖR m.f.g 023@hotmail.com

Allâh’ın verdiği ilâhî aşkla,
Pervâneler nûra koşar efendim…
Mürid, âhiretin meftûnu başla,
Dünyayı dünyada boşar efendim…

Sıddîk-ı Ekber ki cömertler şâhı.
Asr-ı saâdetin sönmeyen mâhı.
Köleler onunla bulur felâhı,
Küfür çukurunu aşar efendim…

Cimrilik varlıkta yokluk demektir.
Cömertlik yoklukta tokluk demektir.
Gerisi beyhûde lâklâk demektir.
Her can nasibiyle yaşar efendim…

Nebâtat zevk alır, ikram etmekten,
Kırk başak yeşerir bir çekirdekten.
Arının sağdığı türlü çiçekten,
Sığmaz kovana bal, taşar efendim…

Rızkın taksimine güvenir mü’min,
Şükreder payına övünür mü’min,
Yedirir yetimi sevinir mü’min,
Nekes iş bu hâle şaşar efendim…

«Veren el üstündür» Peygamber sözü.
Bahara çevirir kasımı, güzü.
Zekâtsız servetin karadır yüzü,
Çıkamaz huzûra düşer efendim…

Muhtacın hakkını malından ayır,
Kuvvetin yettikçe düşkünü kayır.
Hasis isteyerek yapmazsa hayır,
Kendi kuyusunu eşer efendim…