NEYLİM?!.

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Leylâ gurbet ele göçmüş,
Mecnun yârsız kalmış neylim?!.
Mahbûbu hicranı seçmiş,
Gönül bârsız kalmış neylim?!.

Gerçek sevgi şimdi nerde?
Can cânânı salar derde,
Aralansa sırlı perde,
Yürek harsız kalmış neylim?!.

Sîne olmuş mihnet kabı,
Zehre dönmüş aşk şarabı,
Dertle inler can rebâbı,
Âşık fersiz kalmış neylim?!.

Haber salın erenlere,
Gülistanda cerenlere,
Deyin yâri görenlere,
Niyazkâr’sız kalmış neylim?!.