SİLKELEN GAFLET TOZUNDAN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)tali@yuzaki.com

Meskenetten kurtulup gel, gayretin ardınca koş!..
Dâimâ olsun vazîfen, hizmetin ardınca koş!..
Boş bulunmak şeytanın avcunda hapsolmak demek;
Silkelen gaflet tozundan cennetin ardınca koş!..

Boş bulunmak şeytanın avcunda hapsolmak demek;
Gevşemek, bir tâze gülken pörsüyüp solmak demek.
Pas tutar er-geç çürür âtıl kalan eşsiz kılınç;
Kalbi parlak, zinde tutmak istiyor gayret, emek.

Pas tutar er-geç çürür âtıl kalan eşsiz kılınç;
Hak’la meşgul ol ki kalsın irtibâtın Hak’la dinç,
Koşturursan, hiç bulunmaz şer düşünmek fırsatın;
Gel arındır kalbi dâim, kalmasın nefret ve hınç…

Koşturursan, hiç bulunmaz şer düşünmek fırsatın;
Boş durursan; oynaş ister, kaçmak ister nefs atın,
Günde beş kez tâze îman, canlı bir ruh, hâfıza;
Yok namaz terkinde aslā bir vakitlik ruhsatın!

Günde beş kez tâze îman, canlı bir ruh, hâfıza;
Çok çalışmaktan değildir, hamlamaktan ârıza,
«Hû!» deyip ölmek dilersen her nefes temrin gerek;
Hıfzı sağlam eyleyen âmil nedir, sor hâfıza!

«Hû!» deyip ölmek dilersen her nefes temrin gerek;
Bir ticârettir hayât; ukbâ için ömrün gerek…
İlk adım kuldan gelir, Hak’tan lütuftur mağfiret;
Sen muvaffak kıl ilâhî, biz kuluz, emrin gerek!

İlk adım kuldan gelir, Hak’tan lütuftur mağfiret;
Kalbe ihlâs, ömre takvâ, nefse hiçlik-mahfiyet…
Gönlün, ağzın, ille âzân, eylesin dâim duâ;
Gönle gayret lutfeden, hâlis muhabbet, mârifet…

Gönlün, ağzın, ille âzân, eylesin dâim duâ;
Bitmeyen ihsân için, hiç durmadan gayret sezâ…
Meskenetten kurtulup gel, gayretin ardınca koş!
Geldi Tâlî, Hakk’a dâvet; koşmamak olmaz revâ!..

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün