GÜL GİBİ TERLE!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Çöl çöl kuruyup kalma aman, gül gibi terle,
Her mevsimi zümrüt gibi yap, türlü hünerle…
En sonda bizim aşk ile başlangıcımız var,
En sonda bizim şevk ile koşturmacamız kâr…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün