AR SÖYLEDİM…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yâ Rab nefsi, nefs elinde;
Vecde saldın, sır söyledim!..
Uzun, ince aşk yolunda;
Uzak yakın bir söyledim!..

Kastı Sen’sin günün, ayın;
Öz varını yakan nayın!..
Gönül denen bu sarayın;
Bir mimarı var söyledim!..

Tesbih eyler her bir felek;
Aşk değil mi, Arş’a direk?..
Bu cezbeyle yanan yürek,
Nur içinde nur söyledim!..

Takdir birdir toka, aça;
Gönül gerek gönül aça!..
Tecellîden parça parça,
Küle döndü, Tûr söyledim!..

Vasfım hava, su, od, toprak;
Şerh eyledin varak varak!..
Duymak için mahşer gerek;
Çalıp durur Sûr söyledim!..

Ezel yaktın aşk közümü;
Aşkla buldum öz izimi!..
Ârif anlar bu sözümü;
Edep, erdem, ar söyledim!..

06 Eylül 2011