GIYÂBÎ MUHABBET RÂBITA…

Bekir ÇİÇEK

Kesret âleminin vahdet bağında,
Güle doğru temâyüldür râbıta…
Serapların, hulyâların ağında;
En hakikî tahayyüldür râbıta…

Ashab candan fazla sevip Cânân’ı,
Öyle elde etmiş kâmil îmânı,
Habib hiç hatırdan çıkmazmış hani,
Gönüller fetheden güldür râbıta…

Hani kavak yeli başlarda eser,
Süflî bir meşhura meftûn olur ser,
Taklit ile olur ondan bir eser,
Süflîye olursa züldür râbıta…

Hani genç âşıklar düşünce aşka,
Gönlünden silinir ne varsa başka,
Mâşukun hayali kurulur köşke,
Fıtratı mest eden dildir râbıta…

Hani bir kâmile tutulur da can,
Hâline, tavrına olarak hayran,
Kalpte canlandırır durur anbean,
Ulvî sevgilere tüldür râbıta…

Râbıtayla rûhî akışlar geçer,
Nefsin çer çöpünü yakışlar geçer,
Kalbi arındıran bakışlar geçer,
Muhabbet mahsûlü hâldir râbıta…

Nefse karşı dosta sığınmadır o,
Kalbi şeytanlardan savunmadır o,
Nurlu hayallerle avunmadır o,
Dostluğa götüren yoldur râbıta…