VARLIK

Bilâl COŞKUN

Geçtik hayat yolundan arzda izimiz vardır.
Zamana not düşürdük, bizden, mâzîmiz vardır.

Aşkın dervişleriyiz yandıkça ah eyledik,
Gök kubbede sesimiz, yerde sözümüz vardır.

Gönül aydınlığımız dolunay utandırır,
Sevdâ külhanlarını yakar közümüz vardır.

Tevâzu bahçemizde açılmış bir gülümüz,
Bir de cânan yurduna dönük yüzümüz vardır.

Bâbil’in bahçesinden, Kārun hazinesine,
Ne gönlümüzde ukde ne de gözümüz vardır.

Gāile-yi dünyadan bağrımız yansa bile,
Sevgili huzûruna müştâk özümüz vardır.

Ey sevgili, sılaya dönüşün yolundayız,
Vuslat kapısına dek yürür dizimiz vardır!..