Câhiliyye Şairi Adiy bin Ra‘lâ el-Gassânî’den TERCÜME BEYİT

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأحْيَاءِ

Ölüp de râhata ermiş olan değildir ölen,
Asıl ölen o ki ruhsuz yaşar hayattayken…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)