KOMŞULUK

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Fânîden bâkîye giden kervanda,
Muhabbetle menzil almak ne güzel!..
İmtihan diyarı şu koca handa,
Hayırlı bir komşu olmak ne güzel!..

Paylaşırız aynı şehiri, köyü,
Beraber yaparız düğünü-toyu,
Varlıkta yoklukta ekmeği, suyu,
Halil İbrahim’ce bölmek ne güzel!..

Bazen ateş düşer yanar döşümüz,
Dostlarca silinir akan yaşımız,
Dara düştüğünde bir gün başımız,
Umutla bir kapı çalmak ne güzel!..

«Ev alma komşu al» demiş atalar,
Sevgi ile yakın olur kıtalar,
Hoş görüyle zâil olur hatalar,
Vefâ sunup vefâ bulmak ne güzel!..

«Komşu muhtaç imiş komşu külüne»
Şahit olur acı-tatlı hâline,
Hoş muhabbet, sevgi, huzur gölüne,
El ele kardeşçe dalmak ne güzel!..

Hepimiz yolcuyuz aynı gemide,
Dertleri de pay ederiz emi de,
Günün beş vaktinde aynı camide,
Saf tutup da namaz kılmak ne güzel!..

Beraber büyürler oğul-kızımız,
Birlikte yaşanır bahar, yazımız,
Paylaştıkça çoğa döner azımız,
Dost bahrine gemi salmak ne güzel!..

Ötelere yönelince yolumuz,
Komşuların omuzunda salımız,
Kul Hakkı der şu kubbede hâlimiz,
Hoş bir sadâ olup kalmak ne güzel!..