OKU DOLSUN BAHTIN KABI…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel ey gönül, gafil olma;
Var içinde fark sendedir!..
Aşktan özge ufka dalma;
Edep, erdem, erk sendedir!..

Nefse salma hırs u hevâ;
Kula kulluk oldu revâ!..
Dost ahdine eyle vefâ;
Bir emânet yük sendedir!..

Sende âyet, sendedir iz;
Sende döner gece-gündüz!..
O yedi gök, bu dağ, deniz;
Sensiz değil, denk sendedir!..

Aşkın ile mîzan kurdun;
Gül nakşını öze vurdun!..
Bir cezbeyle dönüp durdun;
Arzdan Arş’a çark sendedir!..

Sende açık aşk kitabı;
Oku, dolsun bahtın kabı!..
Seni söyler gül mihrâbı;
Damar damar ark sendedir!..

Kārûn kandı mal, servete;
Nemrut yandı şan, şöhrete!..
Girmek için bir halvete;
Terk içinde terk sendedir!..

07 Ağustos 2011