KUŞAN ZAMANI İPEKTEN

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Aç kâinat kitâbını,
«Oku Rabbin adı ile…»
Nakşet kalbe hitâbını,
«Oku Rabbin adı ile…»

Tefekküre dalan başla,
Gözlerinden akan yaşla,
Bismillâh diyerek başla,
«Oku Rabbin adı ile…»

Kuşan zamanı ipekten,
Koyul doğru yola tek ten,
İndir Kur’ân’ı terekten,
«Oku Rabbin adı ile…»

Bilgi cehâleti kovar,
Dikeni sevgiyle ovar,
Her nesnenin bir dili var.
«Oku Rabbin adı ile…»

Yeşermesin yalan, hile,
Dolmasın ömür kir ile,
Tertemiz varsın sahile,
«Oku Rabbin adı ile…»

Kader varsa keder neden?
Kimdir işi yapıp eden?
Düşmeden ateşe beden,
«Oku Rabbin adı ile…»

Hangi yükle geldik niçin?
Bilinmezi deldik niçin?
Dile cevap olmak için,
«Oku Rabbin adı ile…»

«Oku!» emri boşa değil,
Sünnete vererek meyil,
Kelâm-ı Kadîm’e eğil,
«Oku Rabbin adı ile…»

Okumayan kuru daldır.
Dümeni bozulmuş saldır.
Kafanı semâya kaldır,
«Oku Rabbin adı ile…»

Okuyan maksûda erer.
Gül bahçesinde gül derer.
Cümle ârifan «oku» der.
«Oku Rabbin adı ile…»