BOĞAZİÇİ’NDE İFTAR

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Göğe yükselen ezan sesleri nûra gark ederken,
Boğaz’ın sığar mı lâfza Ramazan’da ihtişâmı?
Sarıyer, Çubuklu, Kandilli, Boğazkesen Hisârı;
Gönül ufkumuzda her yer Tuna Nehri’nin devâmı…

Görürüz hayâl içinde, bizi biz yapan ne varsa;
Ebedî zaferleri nurlu kılıçların kınında.
Bulut uhrevîleşir, nazlı Budin’le sessiz ağlar;
Tuna Nehri kaç zamandır Boğaz’ın akıntısında…

Vezni: mütefâilün / feûlün – mütefâilün / feûlün