DÜŞÜNDÜN MÜ?

KEVSERÎ (Dursun DOĞAN) asik_kevseri@hotmail.com

Ey azîzim bir gün fânî dünyada,
Öleceğin günü hiç düşündün mü?
Omuzlar üstünde tabut içinde,
Olacağın günü hiç düşündün mü?

Daha dönemezsin artık evine,
Münker-Nekir gelir bakar dâvâna,
Mahşer-i âlemde ulu dîvâna,
Geleceğin günü hiç düşündün mü?

Kevserî canını Hak için adar,
Mutlak herkes ecel şerbetin tadar,
Bir ıssız mezarda mahşere kadar,
Kalacağın günü hiç düşündün mü?