AFRİKA!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Kararmış gönül gözleri,
Seni kara görenlerin…
Kan kokuyor, ağızları,
Günahına girenlerin…

Afrika, bir açık yara…
Kopup düşüyor mezara…
Neticesi, bu manzara,
Vicdanda kangrenlerin…

Sen aç bir insan türüsün!
Sen gazete kupürüsün,
Sadece bir figürüsün,
Sergilerin, törenlerin…

Tükür garbın riyâsına,
Tükür şarkın hayâsına…
Girmez misin rüyâsına,
Zevk u safâ sürenlerin…

Şahit ol son bir kez bak ta,
Ne görünüyor şafakta?
Yad eller dursun uzakta,
Yanında mı yârenlerin?

Ey insanlar, artık durun,
Ölen insandır, kurtarın!
Hiç faydası olmaz yarın,
Acı acı frenlerin…

Savaşlara, sefahata,
Ya vahşete, ya rahata…
Varmaz mı hiç harâbâta
Uçakların, trenlerin?..

Kimse koşmaz imdadına,
Lükse battık inadına,
Alıştık mı feryâdına;
Duyulmuyor sirenlerin…

Cimride mazeret çoktur,
Karnı tıka basa toktur,
Verecek ekmeği yoktur,
İpe unu serenlerin…

Bebekler kıtlık mahkûmu,
Li’s-Sâili ve’l-mahrûmu;
Unutması hak olur mu,
Şahâdet getirenlerin?

Mü’minin şefkati coşar,
Canından koparır, koşar,
Bir lokması, milyar aşar,
Böyle candan verenlerin…

Bu mu modern asrın hâli,
Kimde açların vebâli,
Sesi çıkmıyor mu, Tâlî,
Kaç asır sömürenlerin?..

Kararmış gönül gözleri,
Seni kara görenlerin…
Kan kokuyor, ağızları,
Günahına girenlerin…

Ağustos 2011