KENDİNİ TEMİZLE!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Nedir hayat ve ölüm, perde perde seyrân et,
Yoğun dikenlere aldırmadan gülistân et!

Şu çöllerin çilesinden sakın kaçıp kuruma,
Sabırla gönlünü sen damla damla ummân et!

Katıl cihânı yeşerten büyük akarsulara,
En önce kendini lâkin, temizle, insân et!

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)