ÜSTÜN MEZİYET…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Cennetten uzanmış ulu bir dal…
Firdevse varan köprü cömertlik…
Mevlâ-yı Kerim’den ne güzel hâl;
Ahlâk-ı Nebî mührü cömertlik…

Verdikçe yağar lutfile ihsan…
Sundukça bulur kadrini insan…
En zirve cömert, Hazret-i Mennan…
Sonsuz keremin sırrı cömertlik…

İkrâmına bak, gök ve zemînin…
İhsânını meşk et el-Emînin…
Beş taç sütunundan biri, dînin;
Hakk’ın ezelî emri cömertlik…

Saklarsa hasis, soldurur Allah…
Kaybetse cömert, buldurur Allah…
Sürçerse dahî, kaldırır Allah…
Mahşerde kulun özrü cömertlik…

Nefsin payı, kâfî iki lokma,
Artanları saç, gönlüne sokma!
Şeytandan esen kaygıya bakma,
Kat kat bereket kârı cömertlik!..

Aç gözlü, enâniyyet esîri…
Alçak ve sefil, pinti ve cimri.
İnsanlığa, arz eyledi fecri;
Üstün meziyet, «birr»i cömertlik…

Kâfir de görür hayrını ille,
Islahta, hidâyette vesîle,
Rahmân’a koşar merhametiyle,
Îman kılıyor, küfrü cömertlik…

Gönlünde Halil sofrası açtır…
Yalnız yeme, bir kardeşin açtır,
Bencilliğe Lokman’dan ilâçtır,
Hassas yüreğin tavrı cömertlik…

Mahrumları reddeyleyemezsin,
İsterse garip, «yok» diyemezsin,
Komşun aç iken, aş yiyemezsin,
Aşkın yüce te’sîri cömertlik…

Fi’linle katıl, sözlü duâya,
Cehdeyle bütün vârı fedâya,
Bir set çekerek derd ü belâya,
El-hak uzatır ömrü cömertlik…

Mülk sâhibi Allâhu Teâlâ,
O’ndan O’na, ihlâsını yolla…
Hak’tan yana «hiç» olsa da damla,
Deryâ ile takdîri cömertlik…

Sen, hem eli aç, hem gözü Tâlî,
Kör cimrilerin çok kötü hâli…
Muhsinlere Hak, sundu Cemâl’i,
Vuslatla verir ecri cömertlik…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / feûlün