BÜYÜK SÜRUR, RAMAZAN…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ne mutlu, secdede takvâyı eyleyenler taç,
Parıldıyor bu mübârek ayın hilâli ile!
Hayâ ve iffeti vicdân için bilenler ilâç,
Işıldıyor bu mübârek ayın hilâli ile!

Sabır ve ahde vefâ, gül saçan gönül baharı,
Büyük muhâsebe, hiçlikle kurtuluş pazarı,
Gözümde merhametin, şefkatin akarsuları,
Şarıldıyor bu mübârek ayın hilâli ile!

Hayat, namaz ve zikirmiş; nefes, duâ ve şükür,
Temiz sadâkati cânın, oruçla ömre mühür,
Ne mutlu cennet-i Kur’an’da sîne bülbüldür,
Cıvıldıyor bu mübârek ayın hilâli ile!

Bizim için Ramazân, öyle mânevî sofra,
O sofra üstüne çekmiş Hudâ özel tuğrâ,
Çiçek çiçek arılar, muhteşem petekte çıra,
Vızıldıyor bu mübârek ayın hilâli ile!

Kesif karanlığa devrân içinde nur, Ramazan,
Kesif cehennemi cennet yapan huzur, Ramazan,
Şu yerde gökyüzü Seyrî, büyük sürûr, Ramazan,
Çağıldıyor bu mübârek ayın hilâli ile!

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

30 Temmuz 2011