ZEMZEM OL!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Her kim ki içerse cimrilik zehri,
Onu boğar gariplerin ah nehri,
Köşe bucak dolaş, köy ile şehri,
Aça ekmek, susuzlara zemzem ol!..