YOLLAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Bir damladır beşer, ezelî gurbetindedir;
Yollar… Nehir misâli deniz hasretindedir…

Yollar… Hayâle sığmayacakmış kadar uzun,
Yollar… Ufuk ufuk çizilen resmi, sonsuzun…

Yollar… Bitip tükenmeyecek soylu mâcerâ;
Yollar… Semâya doğru Burak izli mâverâ…

Yollar sürükler insanı engin ufuklara,
Aldırmaz ansızın tükenen yolculuklara…

Yıllarca yılmadan yürümek, gök anahtarı…
Yollarlar arzın altına yoldan çıkanları…

Dosdoğru yol alan bu virajlarda incelir…
Keskin kılıç sırât ona meydan misâlidir…

Yol var… Ayaklar altına düşmüş birer yılan,
Yol var… Ömür yiyen lâbirent… Eski bir yalan!

Yol var… Cihanda kulları dîvâne gezdirir…
Yol var… Adım atan kulu Dîvân’a erdirir…

Dümdüz gider cehenneme şeytan çığırları…
Mîrâca doğru aşmalı dimdik bayırları…

Yoldur, adım adım gelişen ruh vaziyyetim,
Hak yolda defnedilmek. Evet, tek vasiyyetim!

Yolsuzluğun felâketi, kaybolmadan fenâ…
Rabbim, yolun sonunda eriştir cinânına…

Yollarda yitmeyim diye Tâlî niyâz eder!..
İbnü’s-sebîle yardımı Kur’ân’ın emreder…

1 Ekim 2007-28 Haziran 2011 Toygar Hamza

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün