YOLCUYA DUÂ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Mezar misâli çukur çok, cihanda her ferde,
Hudâ, semâya giderken düşürmesin yerde!..

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)