HASRET İLE…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

-Vefatının 12’nci Yılında Muhterem Musa Efendi (Sâdık Dânâ) Hazretlerine-

HASRET İLE…

Hasret ile ağlar bülbül,
Gözler kalbe çıkrık şimdi.
Bu gurbette hasta gönül,
Eşiğine çarık şimdi…

Gül goncamız erdi aya,
Bizim neyimize dünya!
Can serâbı fânî derya,
Gönül çölde balık şimdi.

Erenler sunar meyimiz,
Melekler üfler «ney»imiz,
Yâre âit her şeyimiz,
Bülbül bize tanık şimdi.

Sâdık Dânâ dervişleri,
Hakk’a varır her işleri,
Pervânedir gidişleri,
Ciğerleri yanık şimdi.

Hiç sönmeyen bir çırada,
Perde kalır mı arada?
Sâdık Dânâ, Hakk’a fedâ,
Bu sohbeti azık şimdi.

Ehl-i vefâ diller ansın,
Kalpler, nûruna boyansın,
Göz uyansın, öz uyansın,
Yine yolu, açık şimdi.

Sır çok, muhabbet ilminde,
Güldü, Muhammed «mîm»inde,
Şimdi, mîrâc ikliminde,
Yine nur nur, ışık şimdi.

Nûru ile gözler doldu,
Nûru ile özler doldu,
Hele Seyrî, dilhûn oldu,
Bir kat daha âşık şimdi.

1987-2001